31/10-6/11 2022 MALMÖ SWEDEN

Open Call 2022

THE APPLICATION IS CLOSED FOR THIS YEAR

Malmö Dance Week utlyser två stycken dansresidens och söker färdiga verk, föreställningar och showcases till MDW 2022.


Du kan söka:

 • Två veckors dansresidens för att ta fram ett nytt verk eller utforska en konstnärlig idé som sedan visas under Malmö Dance Week.
 • Med ett färdigt verk eller showcase som visas under Malmö Dance Week
 • ANSÖKAN ÄR STÄNGD FÖR I ÅR.


Utlysning dansresidens

Två veckors dansresidens där man får möjlighet att jobba fram en ny eller utveckla en redan befintlig konstnärlig idé. Det som arbetats fram under residenset visas sedan under Malmö Dance Week v. 44.

Period 1: 2-13 maj

Period 2: 1-12 augusti

+ Malmö Dance Week 31 okt - 6 nov med visning 31 oktober - 2 November

(Man kan söka för båda perioderna om man är tillgänglig men blir bara tilldelad en)

Plats: Bastionen, Malmö.

Vad ingår

 • Produktionsstöd på 40.000 skr, utbetalas mot faktura
 • Boendestöd för inresande.
 • Två veckors residens på Bastionen, Malmö. 7 dagar i repsal och 5 dagar i basutrustad blackbox på Bastionen.

Basutrustning inkluderar enklare ljus, ljud, dansmatta vid behov och teknisk support vid tillfälle.

 • Öppen residensvisning på Bastionen för inbjudna branschmänniskor den sista veckan av residenset.
 • Speltillfälle under Malmö Dance Week 31 oktober - 2 November
 • Träff med en koreografer för diskussion och utbyte.
 • Boende under hela Malmö Dance Week och tillgång till större delen av festivalens program.

Ansökningskrav

 • Dansare, danskonstnärer och koreografer som är verksamma inom streetdansgenren i Sverige. (ej krav att alla dansare ska vara verksamma i Sverige)
 • En kan söka för båda perioderna men blir endast tilldelad en.
 • Man ska vara tillgänglig de datum som en söker för.
 • De personer som nämns i ansökan ska även genomför residenset.Utlysning för scenproduktion på Malmö Dance Week!

Sök med en föreställningar eller showcases som presenteras under Malmö Dance Week 2022

Datum: 31 oktober - 2 November

Plats: Bastionen, Malmö


Vad ingår

 • Gage, utbetalas mot faktura.
 • Resa och boende. (resa gäller inom Sverige eller enligt överenskommelse)
 • Tillgång till basutrustad scen. Eventuella önskemål och behov kan diskuteras. Tillgång till repstudio finns vid behov.

Basutrustning inkluderar enkelt ljus, ljud, (dansmatta) och teknisk support vid tillfälle.

 • Boende under hela Malmö Dance Week och tillgång till större delen av festivalens program.


Ansökningskrav

 • För Dansare, danskonstnärer och koreografer som är verksamma inom streetdans genren i Sverige kan ansöka. (ej krav att alla dansare ska vara verksamma i Sverige)
 • Man ska vara tillgänglig de datum som utlyses.
 • Inspelat videomaterial (behöver ej vara på scen)
 • Teknisk rider alternativt tekniska önskemål.Sista ansökningsdatum: 28 februari

Beslut tas i början på Mars.
För frågor kontakta Moa Söllgård moa@malmodanceweek.se

Iver följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Covid-19 då reservationer för eventuellt ändrade förutsättningar kan behöva göras.

***Engelska***


Malmö Dance Week - Open call 2022

Apply for one of our dance residencies or with an already existing piece or showcases.


You can apply for :


 • Two weeks of dance residency to produce a new work or explore an artistic idea to be shown during Malmö Dance Week.
 • With a complete piece or showcase that is shown during Malmö Dance Week
 • THE APPLICATION IS CLOSED FOR THIS YEAR.Open call - Dance residence

Two weeks of dance residency where you get the opportunity to research a new or develop an already existing artistic idea. This will be shown during Malmö Dance Week v. 44.


Period 1: 2-13 May

Period 2: 1-12 August


+ Malmö Dance Week 31 Oct - 6 Nov with screening 31 October - 2 November

(You can apply for both periods if you are available but are only assigned one)


Location: Bastionen, Malmö.

What's included

 • Production support of SEK 40,000, paid against invoice
 • accommodation support for travelers.
 • Two weeks residence at Bastionen, Malmö. 7 days in the rehearsal studio and 5 days in a blackbox with basic technique and equipment.
 • Basic technique and equipment: simple lights, sound, dance mat if needed and technical support on occasion.
 • Work in progress showing at Bastionen the last week of the residence.
 • Performance at Malmö Dance Week 31 October - 2 November.
 • Meeting with a choreographer
 • Accommodation throughout Malmö Dance Week and access to most of the festival's program.Application requirements

 • For dancers, dance artists and choreographers who are active in the street dance genre in Sweden. (no requirement that all dancers must be active in Sweden)
 • One can apply for both periods but is only assigned one.
 • You must be available on the dates you are applying for.
 • The persons mentioned in the application must also complete the residence.Open call - Performance

Now we are looking for performances and showcases that will be shown during Malmö Dance Week 2022

THE APPLICATION IS CLOSED FOR THIS YEAR


Date: October 31 - November 2

Location: Bastionen, Malmö


What's included

 • Gage is paid, paid against invoice.
 • Travel and accommodation. (travel applies within Sweden or by agreement)
 • Access to blackbox with basic technique and equipment. Any wishes and needs can be discussed. Access to the dance studio is available if needed.
 • Basic technique and equipment includes simple lighting, sound and technical support on occasion.
 • Accommodation throughout Malmö Dance Week and access to most of the festival's program.


Participants will also receive tickets to Hip Hop Weekend 4-5 November.


Application requirements

 • For Dancers, dance artists and choreographers who are active in the street dance genre in Sweden can apply. (no requirement that all dancers must be active in Sweden)
 • You must be available on the dates announced.
 • Recorded video material (does not need to be on stage)
 • Technical rider or technical requirements.


Deadline for applications: 28 February

Decisions will be made in early March.For questions, contact Moa Söllgård moa@malmodanceweek.se

"Sinnes" work-in-progress performance

"Sinnes" work-in-progress performance

read article
Malmo Session - Open practice

Open practice with live dj in Malmö

read article
Moves ’n Grooves Battle

Moves 'n grooves battle in Malmö

read article
POPPING AND LOCKING FINALS 2022

Watch the full finals in popping and locking 2022

read article
BREAKING AND HIP HOP FINALS 2022

Watch the full finals in breaking and hip hop 2022

read article
Wave added as Showcase judge

Showcase judge - Wave

read article